AI-baserad segementering av fasader för att optimera renovering i en större skala

Abstract

Hur kan vi på ett automatiskt sätt skapa mer detaljerade 3D modeller av byggnader i digitala tvillingar och förbättra indata för att beräkna energibesparingspotentialer i befintliga byggnader? I en pilotstudie har vi undersökt hur maskininlärning kan användas för att extrahera information om fönstersättning och storlek i befintliga byggnader. Vi har utvecklat en modell som har “tränats” att känna igen och segmenterar fönster från bilder med byggnadsfasader och på så sätt skapa digitala och mer detaljerade data för befintliga byggnader. Vårt långsiktiga mål är att utveckla en helautomatisk metod för analyser av renoveringspotentialer för byggnader och fastighetsportföljer.

Publication
Bygg och teknik
Sanjay Somanath
Sanjay Somanath
PhD Student

Sanjay Somanath is a PhD student in the Department of Architecture and Civil engineering. The focus of his research is Social sustainability in neighbourhoods, specialising in computational design methods and GIS.

Alexander Hollberg
Alexander Hollberg
Associate Professor

Alexander Hollberg is Assistant Professor in the Division of Building Technology, at Chalmers.