Superisoleringsmaterial i byggnader: Rekommendationer från IEA EBC Annex 65

Abstract

Värmeledningsförmågan (λ) hos superisoleringsmaterial (SIM) är mellan 2-5 gånger lägre än för konventionella isoleringsmaterial. Detta betyder att värmeförluster genom byggnadens klimatskal kan reduceras med mellan 50-80 procent. Med målet att ta fram rekommendationer för hur SIM kan användas har forskare under 4 år arbetat i IEA EBC Annex 65. Syftet var att presentera tillförlitlig data och säkra implementeringstekniker för användning av SIM i byggapplikationer. Utvärdering genomfördes av projekt med nära 100 000 m2 installerade SIM som visade att både avancerade porösa material, APM, och vakuumisoleringspaneler, VIP, har installerats framgångsrikt under de senaste 15 åren i byggnader. Flera fallstudier med VIP demonstrerade hur uthyrningsbar golvyta kunde finansiera den ökade kostnaden samt att byggnadens karakteristik kunde bevaras efter en tilläggsisolering.

Publication
Bygg & teknik
Holger Wallbaum
Holger Wallbaum
Full Professor, Vice-Head of Department and Vice-Dean for Research

Holger is a Full Professor in sustainable building at the Division of Building Technology, research group Sustainable Building, and in the Area of advance Building Futures. Holger works within sustainable building on concepts, tools and strategies to enhance the sustainability performance of construction materials, building products, buildings as well as entire cities.