Hur mycket energi kan vi spara i våra flerbostadshus? Byggnadsbeståndsmodellering för anpassade renoveringar av flerbostadshus.

Abstract

Vad är den faktiska energisparpotentialen i vårt byggnadsbestånd? Hur kan den beskrivas och vilka faktorerbör beaktas? Genom modellering av större byggnadsbestånd i olika skalor, från byggnadsnivå över basområdetill hela staden, och med geografisk anknytning undersöks renoveringsbehovet och relaterade energisparpotentialeri flerbostadshusbestånd i allmänhet och Göteborg i synnerhet.

Publication
Bygg och Teknik
Magnus Österbring
Research and innovation coordinator at NCC
Holger Wallbaum
Holger Wallbaum
Full Professor, Vice-Head of Department and Vice-Dean for Research

Holger is a Full Professor in sustainable building at the Division of Building Technology, research group Sustainable Building, and in the Area of advance Building Futures. Holger works within sustainable building on concepts, tools and strategies to enhance the sustainability performance of construction materials, building products, buildings as well as entire cities.